Saratov State University :: Online Contester


::ranklist

Sazanka-2016, Contest #1

Final Standing
Rank:ID:Name:Solved:Penalty:ABCDEFGHIJKLM
1005023TopLamers: Lapshin, Shmelev121408+
00:38
+
00:18
+1
02:56
-7
+
00:09
+
00:47
+1
01:26
+
03:36
+
00:06
+6
02:28
+1
03:26
+
00:27
+
04:11
2005019Saratov SU: Finutin Maxim111303+1
00:37
+
00:47
+4
03:49
-
+
00:05
+
01:11
+
01:42
+
04:12
+1
00:17
+2
02:22
+
03:00
+
01:01
-
3005017Ural FU: Leskov101046+
01:00
+1
00:47
+1
02:48
-
+
00:29
+
01:12
+2
02:12
-1
+
00:26
+
03:15
+
03:38
+
00:19
-
4005012Saratov SU: Kireev101068+
01:09
+
00:51
+
03:46
-
+
00:09
+
01:19
+
02:09
-2
+
00:21
+
02:48
+1
04:22
+
00:34
-
5005002Volgograd STU: Nosov, Penskoy91269+2
00:45
+
01:04
-
-
+
00:05
+1
02:02
+2
03:04
-
+
00:38
+
03:44
+4
04:56
+
01:51
-
6005014Saratov SU: Petrov, Androsov91425+
01:29
+1
00:56
+3
04:48
-
+
00:41
+
01:09
+2
03:46
-1
+
00:32
+5
03:57
-
+
02:47
-
7005008Saratov SU: Dalabaev8790+
01:28
+1
00:29
-3
-
+1
00:34
+
01:48
+
02:38
-
+
00:51
+
03:26
-
+
01:16
-
8005025NTU_KhPI: Mats, Stepatov8889+
01:11
+
00:39
-
-9
+1
00:19
+4
01:32
+
02:34
-
+2
00:28
+
03:55
-
+
01:51
-
9005015Moscow IPT: Sergunin81014+
01:35
+2
00:52
+8
04:43
-
+
00:11
+1
00:29
+3
02:35
-
+
00:39
-
-
+
01:10
-
10005032Moscow IPT - Kalinichenko7692+1
02:17
+
00:48
-
-
+
00:10
+
02:48
+
03:21
-
+
00:30
-6
-
+
01:18
-
11005010Saratov SU : Glazov7783+1
01:31
+
00:24
-
-
+
00:29
+2
01:57
+3
03:07
-
+
00:47
-4
-
+1
02:28
-
12005038Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich7795+
03:11
+3
01:35
-
-
+
00:18
+
01:53
+1
02:38
-
+
00:28
-
-
+1
01:32
-
13005030SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev)7947+
02:47
+1
01:11
-
-
+1
00:14
+
01:47
+2
04:44
-
+
00:35
-
-
+
03:09
-
14005004Kazan FU6496+
01:48
+
00:21
-
-
+
00:18
+
01:07
-11
-
+2
00:11
-
-
+2
03:11
-
15005029Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov6571+
03:40
+1
00:39
-
-
+
00:15
+
02:14
-4
-
+
00:27
-
-
+2
01:16
-
16005011NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev6716+
01:47
+
00:26
-
-
+
00:09
+4
04:14
-
-
+
01:02
-
-
+
02:58
-
17005018South Ural SU: Petrov5408+1
01:28
+2
00:38
-
-
+
00:43
-8
-
-
+
01:01
-
-
+
01:58
-
18005003SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy5424+1
01:28
+1
00:25
-
-
+
00:30
-1
-14
-
+2
00:52
-
-
+
02:29
-
19005037Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich5476+
02:18
+1
01:29
-
-
+
00:39
-8
-
-
+
00:32
-
-
+
02:38
-
20005005NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov5574+
02:24
+
00:55
-
-
+
00:17
-13
+4
03:41
-
+1
00:37
-
-
-
-
21005035Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova5667+3
02:06
+3
01:22
-
-
+
00:08
+1
04:06
-1
-
+1
00:45
-
-
-3
-
22005034Chelyabinsk SU: Fomenko, Tregubenkov, Nedopyokin4356-
+
01:20
-
-
+
00:23
-2
-
-
+
01:09
-
-
+1
02:44
-
23005021Saratov SU: Rybalko, Yarunina4370-
+2
01:06
-
-
+
00:14
-2
-1
-
+
00:37
-
-
+
03:33
-
24005026SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov)4450-1
+1
01:06
-
-
+
00:13
+
03:54
-
-
+3
00:57
-
-
-
-
25005036Saratov SU: Levshunov, Slutskiy4627+3
04:37
+3
02:47
-
-
+1
00:26
-2
-
-
+
00:17
-
-
-
-
26005028SPBSU: Dashku,Derkunsky,Kravchenko4741-
+10
04:26
-
-
+
00:17
+
02:16
-
-
+3
01:02
-
-
-
-
27005027ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan4904-
+7
03:04
-
-
+
00:27
+
04:28
-
-
+4
03:25
-
-
-
-
28v005021* Saratov SU: Rybalko, Yarunina3415+
01:32
-
-
-
-
+2
00:35
+9
01:08
-
-
-
-
-
-
29005024SPbSU: Izotova, Lysov3522-
+9
03:34
-
-
+
00:34
-
-12
-
+2
00:54
-
-
-3
-
30v005015* Moscow IPT: Sergunin3681-
-
-
-1
-
-
-
+
03:20
-
+6
01:34
+4
03:07
-
-
31v005025* NTU_KhPI: Mats, Stepatov250-
-
-6
+
00:10
-
-
-
-
-
-
+
00:40
-
-
32v005002* Volgograd STU: Nosov, Penskoy2117-
-
-
+1
00:11
-
-
-
+
01:26
-
-
-
-
-
33v005008* Saratov SU: Dalabaev2155-
-
+1
00:23
-
-
-
-
-
-
-
+2
01:12
-
-
34v005005* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov2367-
-
-
-
-
+3
02:00
-
-
-
-
-
+
03:07
-
35v005012* Saratov SU: Kireev2397-
-
-
-
-
-
-
+1
00:31
-
-
-
-
+5
04:06
36v005029* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov2430-
-
-
-
-
-
+
03:15
-
-
+4
02:35
-
-
-
37v005017* Ural FU: Leskov12-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-
-
-
38v005018* South Ural SU: Petrov110-
-
-
-
-
+
00:10
-
-
-
-
-
-
-
39v005036* Saratov SU: Levshunov, Slutskiy147-
-
-
-
-
+1
00:27
-
-
-
-
-
-
-
40v005039* Filimokhina176-
-
-
-
-2
-
-
-
+3
00:16
-
-
-
-
41v005010* Saratov SU : Glazov1101-
-
-
-
-
-
-
-
-
+4
00:21
-
-
-
42v005026* SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov)1157+1
02:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43v005011* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev1258-
-
-
-
-
-
+7
01:58
-
-
-
-
-
-
44v005023* TopLamers: Lapshin, Shmelev1287-
-
-
+13
00:27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45v005003* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy00-
-
-
-
-
-2
-
-
-
-
-
-
-
45v005004* Kazan FU00-
-
-
-
-
-
-12
-
-
-
-
-
-
45v005014* Saratov SU: Petrov, Androsov00-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45v005037* Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich00-
-
-
-
-
-2
-
-
-
-
-
-
-

Server time: 2016-08-02 01:05:11Online Contester Team © 2002 - 2015. All rights reserved.