Saratov State University :: Online Contester


::ranklist

Sazanka-2016, Contest 3

Final Standing
Rank:ID:Name:Solved:Penalty:ABCDEFGHIJKLMN
1005023TopLamers: Lapshin, Shmelev141642+1
00:15
+1
00:12
+6
02:00
+
04:54
+
00:48
+
01:17
+
04:11
+
00:06
+
00:23
+
00:30
+2
02:46
+
01:00
+1
02:19
+
03:01
2005019Saratov SU: Finutin Maxim11615+
00:04
+
00:08
+
01:08
-
+
00:19
+
00:53
-
+
00:14
+
00:30
+
00:44
-
+
01:16
+
01:37
+2
02:42
3005017Ural FU: Leskov11835+
00:06
+
00:09
+3
02:12
-
+
00:30
+
01:27
-
+
00:15
+
00:41
+
00:49
-
+
01:35
+
01:11
+1
03:40
4005015Moscow IPT: Sergunin111088+
00:15
+2
00:09
+2
03:17
-
+1
00:53
+
01:16
-
+
00:24
+
00:34
+
00:42
-1
+
01:31
+2
02:35
+
04:12
5005025NTU_KhPI: Mats, Stepatov111106+
00:04
+
00:09
+2
02:50
-4
+1
00:41
+
01:32
-
+2
01:12
+
01:00
+
01:00
-
+
01:39
+
02:21
+1
03:58
6005014Saratov SU: Petrov, Androsov111115+1
00:14
+1
00:07
+1
03:58
-
+
00:44
+
01:00
-
+
00:24
+
00:17
+1
02:05
-
+
01:19
+2
02:30
+2
03:17
7005012Saratov SU: Kireev111144+
00:08
+
00:13
+2
02:59
-
+
00:23
+
01:38
-
+1
00:36
+
00:56
+
01:12
-1
+
01:49
+
02:12
+4
04:38
8005002Volgograd STU: Nosov, Penskoy111245+
00:07
+
00:24
+1
04:46
-
+
01:11
+
02:05
-
+
00:19
+
00:52
+
00:52
-
+
01:31
+1
03:57
+2
03:21
9005010Saratov SU : Glazov101300+
00:06
+
00:18
-
-
+1
00:39
+
02:55
-
+
00:14
+
00:32
+
01:01
-
+
02:41
+8
04:35
+2
04:59
10005038Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich91204+
00:10
+7
00:50
-3
-1
+1
01:21
+2
02:54
-
+1
00:41
+
01:54
+
02:21
-
+
02:12
-9
+
04:01
11005008Saratov SU: Dalabaev8642+
00:10
+
00:16
-
-
+1
01:49
+
02:06
-
+
00:24
+
01:03
+2
01:35
-
+
02:19
-4
-5
12005003SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy8678+
00:09
+
00:15
-
-
+
01:01
+
01:00
-
+1
00:35
+1
01:37
+3
02:20
-
+
02:41
-3
-
13005032Moscow IPT - Kalinichenko8894+
00:06
+3
00:31
+
04:13
-
+
00:43
+
02:11
-
+
01:09
-
-
-
+1
01:56
+
02:45
-2
14005030SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev)81076+
00:13
+
00:36
-
-
+2
02:34
+
04:20
-
+
00:28
+1
01:42
+4
02:28
-
+
03:15
-2
-
15005036Saratov SU: Levshunov, Slutskiy7684+
00:09
+1
00:22
-
-
+1
01:04
+
02:32
-
+
00:37
-
-
-
+
02:15
+
03:45
-1
16005037Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich7858+
00:12
+2
00:31
-
-
+
01:57
-
-
+
00:44
+2
02:03
+1
03:49
-
+1
03:02
-
-
17005018South Ural SU: Petrov71008+2
00:21
+2
00:34
-
-
+
01:43
-
-
+
01:00
+
02:07
+3
03:47
-
+1
04:36
-
-
18005004Kazan FU71227+
00:13
+
00:07
-
-
+1
01:04
-
-
+19
01:07
+
01:53
+
02:54
-
+7
04:09
-
-
19005021Saratov SU: Rybalko, Yarunina6518+
00:13
+1
00:35
-
-
+
01:37
-
-
+
00:59
+
02:52
-
-
+
02:02
-6
-
20005035Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova6667+
00:13
+1
00:30
-
-
+
01:06
-
-
+1
01:21
+
02:21
-3
-
+2
04:16
-
-
21005024SPbSU: Izotova, Lysov6671+1
00:26
+1
00:17
-
-
+1
01:10
-
-
+1
00:48
+
02:23
-4
-
+1
04:27
-
-5
22005029Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov6744+
00:12
+6
01:29
-
-
+1
01:13
-1
-
+2
00:54
+
03:05
-3
-
+
02:31
-
-
23005028SPBSU: Dashku,Derkunsky,Kravchenko6929+
00:25
+1
00:18
-
-
+2
02:40
-
-
+5
01:39
+
03:26
-2
-
+
04:21
-
-
24005005NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov5257+
00:21
+
00:13
-3
-
+
01:06
-
-
+
00:40
-
-
-
+1
01:37
-14
-
25005027ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan5772+1
00:10
+4
01:28
-
-
+3
01:59
-
-
+
02:37
-4
-
-
+2
03:18
-
-
26v005029(2)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (2)4249-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
+
01:54
+
00:42
-
-
+
01:31
-6
27005026SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov)4471+1
00:15
+
00:43
-
-
+1
02:02
-
-
+6
02:11
-
-
-
-2
-
-
28v005026(2)* SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov) (2)4486-
-
-
-
-
+
00:41
-
-
+
03:42
+
03:42
-
+
00:01
-
-
29v005008* Saratov SU: Dalabaev4520-
-
+1
00:16
-
-
-
-
-
-
-
+6
02:45
-
+2
01:27
+1
00:52
30005039Filimokhina4637+1
00:19
+7
01:04
-
-
+2
03:13
-
-
+2
02:01
-
-
-
-
-
-
31005011NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev41003+
00:08
+4
00:56
-
-
+8
03:45
-
-
+13
03:34
-
-
-
-
-
-
32v005005(2)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (2)3125-
-
-
-
-
-
-
-
+
01:02
+
01:02
-
-
+
00:01
-
33v005019* Saratov SU: Finutin Maxim3128-
-
-
+1
00:02
-
-
+1
00:33
-
-
-
+2
00:13
-
-
-
34v005011(2)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (2)22-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:01
+
00:01
-
-
-
-2
35v005032* Moscow IPT - Kalinichenko23-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:01
+
00:02
-
-
-
-1
36v005004* Kazan FU27-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-
+
00:05
-
-
-
-
37v005028* SPBSU: Dashku,Derkunsky,Kravchenko252-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:06
+1
00:26
-
-
-
-
38v005017* Ural FU: Leskov2102-
-
-
-1
-
-
+
00:01
-
-
-
+1
01:21
-
-
-
39v005003(5)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (5)2169-
-
+1
01:40
-
-
-
-
-
-
-
+1
00:29
-
-
-
40v005011* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev2296-
-
-
-
-
+
04:00
-
-
-
-
-
+1
00:36
-
-4
41v005015* Moscow IPT: Sergunin2324-
-
-
+1
02:16
-
-
-
-
-
-
+2
02:08
-
-
-
42v005021* Saratov SU: Rybalko, Yarunina2341-
-
-
-
-
+
01:33
-
-
-
-
-
-
+9
01:08
-
43005034Chelyabinsk SU: Fomenko, Tregubenkov, Nedopyokin2374+
00:08
+5
04:26
-9
-
-1
-
-
-8
-
-
-
-1
-
-
44v005036* Saratov SU: Levshunov, Slutskiy2591-
-
-
-
-
-
-
+5
03:52
-
-
-
-
-
+3
03:19
45v005002* Volgograd STU: Nosov, Penskoy2622-
-
-
+3
04:21
-
-
-
-
-
-
+3
04:01
-
-
-
46v005005(9)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (9)11-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:01
46v005018* South Ural SU: Petrov11-
-
-3
-
-
+
00:01
-
-
-
-
-
-
-
-
46v005027(2)* ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan (2)11-
-
-
-
-
+
00:01
-
-
-
-
-
-
-
-
46v005029(5)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (5)11-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:01
46v005038(4)* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich (4)11-
-
+
00:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
51v000001* Administrator12-
-
-
-
-
-1
-
-
-
+
00:02
-
-
-
-
51v005003(9)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (9)12-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
51v005004(4)* Kazan FU (4)12-
-
-1
-
-2
-
-
-
-
-
-3
-
+
00:02
-
51v005005(8)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (8)12-
-
+
00:02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51v005024(2)* SPbSU: Izotova, Lysov (2)12-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-
-
51v005030(4)* SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev) (4)12-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
-
57v005034* Chelyabinsk SU: Fomenko, Tregubenkov, Nedopyokin13-
-
-
-
-
+
00:03
-
-
-
-
-
-
-
-
58v005028(2)* SPBSU: Dashku,Derkunsky,Kravchenko (2)18-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:08
-
-
-
-
59v005030* SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev)134-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
+
00:34
60v005037* Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich140-
-
-
-
-
+
00:40
-
-
-
-
-
-
-3
-
61v005035(3)* Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova (3)155-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+2
00:15
62v005012(2)* Saratov SU: Kireev (2)171-
-
-
-9
-
-
+
01:11
-
-
-
-
-
-
-
63v005038* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich180-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+3
00:20
-
64v005008(3)* Saratov SU: Dalabaev (3)185-
-
-
-
-
-
+
01:25
-
-
-
-
-
-
-
65v005012(4)* Saratov SU: Kireev (4)1149-
-
-
+5
00:49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66v005005* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov1151-
-
-
-
-
+
02:31
-
-
-
-
-
-
-10
-
67v005003(4)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (4)1166-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+6
00:46
-
68v005024* SPbSU: Izotova, Lysov1171-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+3
01:51
69v005008(2)* Saratov SU: Dalabaev (2)1191-
-
-
+1
02:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70v005025* NTU_KhPI: Mats, Stepatov1230-
-
-
+5
02:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71v005012* Saratov SU: Kireev1231-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+6
01:51
-
-
-
72v005004(2)* Kazan FU (2)1306-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-20
+4
03:46
73v005003* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy00-
-
-3
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-9
-3
73v005003(2)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (2)00-
-
-3
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-3
-
73v005003(3)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (3)00-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
73v005003(6)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (6)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
73v005003(7)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (7)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
73v005003(8)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (8)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
73v005004(3)* Kazan FU (3)00-
-
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73v005004(5)* Kazan FU (5)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-
-
73v005005(3)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (3)00-
-
-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73v005005(4)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (4)00-
-
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73v005005(5)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (5)00-
-
-8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73v005005(6)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (6)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
73v005005(7)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (7)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
73v005011(3)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (3)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
73v005011(4)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (4)00-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
73v005011(5)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (5)00-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
73v005011(6)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (6)00-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73v005011(7)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (7)00-
-
-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73v005011(8)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (8)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
73v005012(3)* Saratov SU: Kireev (3)00-
-
-
-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73v005021(2)* Saratov SU: Rybalko, Yarunina (2)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
73v005026* SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-
73v005027* ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan00-
-
-
-
-
-3
-
-
-
-
-
-
-
-
73v005029* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov00-
-
-
-
-
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
73v005029(3)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (3)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-
-2
73v005029(4)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (4)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-
-
-3
73v005030(2)* SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev) (2)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
-
73v005030(3)* SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev) (3)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
73v005035* Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova00-
-
-
-
-
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
73v005035(2)* Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova (2)00-
-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-3
-
-
-
73v005037(2)* Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich (2)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
73v005037(3)* Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich (3)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
73v005038(2)* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich (2)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
-
-
73v005038(3)* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich (3)00-
-
-2
-
-
-
-
-
-
-
-3
-
-
-
73v005038(5)* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich (5)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6
-
-
-
73v005038(6)* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich (6)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-12
-
-
-

Server time: 2016-08-10 17:03:21Online Contester Team © 2002 - 2015. All rights reserved.