Saratov State University :: Online Contester


::ranklist

Sazanka-2016, Contest 4

Final Standing
Rank:ID:Name:Solved:Penalty:ABCDEFGHIJKLMN
1005023TopLamers: Lapshin, Shmelev101346+
02:30
+3
00:29
+2
01:59
+
01:11
+1
00:41
+1
01:00
-
-
+1
01:24
+
03:07
+1
04:15
+
02:50
-
-2
2005019Saratov SU: Finutin Maxim101513+2
01:58
+2
01:01
+
02:58
+
01:11
+
00:43
+2
02:37
-
-2
+
01:26
+
03:29
+
04:42
+
03:08
-
-
3005017Ural FU: Leskov91024+
01:35
+
00:11
+1
02:05
+
00:22
+
00:53
+6
03:13
-
-
+1
02:19
+
02:38
-2
+
01:08
-
-4
4005012Saratov SU: Kireev91340+
03:17
+
00:18
+2
02:36
+1
00:59
+
01:16
+2
01:41
-
-
+
02:11
+
03:29
-
+2
04:13
-
-
5005015Moscow IPT: Sergunin81383+1
01:14
+1
00:48
+2
03:38
+1
01:35
+
01:51
+4
03:43
-
-
+1
02:10
+1
04:24
-
-
-
-
6005002Volgograd STU: Nosov, Penskoy81608-
+5
01:09
+3
04:52
+1
02:59
+
01:22
+1
02:01
-
-
+1
03:31
+1
03:07
-1
+
03:47
-
-
7005008Saratov SU: Dalabaev71250-
+1
00:56
-1
+
02:16
+2
01:37
+4
03:12
-
-
+
02:40
+
03:39
-
+
04:10
-
-
8005014Saratov SU: Petrov, Androsov71368-
+4
00:47
+16
04:46
+
01:03
+1
01:22
-7
+
04:00
-
+
00:38
-
-
+3
02:12
-
-
9005010Saratov SU : Glazov71398-
+6
00:49
-
+1
01:43
+
01:29
+1
03:37
-
-
+5
02:21
+
04:48
-
+4
02:51
-
-
10005005NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov71697-
+1
00:36
+8
04:05
+
00:45
+2
02:41
+14
02:00
-
-
+2
03:59
+1
04:51
-
-
-
-
11005025NTU_KhPI: Mats, Stepatov71772+
04:33
+
01:29
+4
01:14
-
+
01:47
+25
03:14
-
-
+
01:59
-
-
+5
03:56
-
-
12v005036(2)* Saratov SU: Levshunov, Slutskiy (2)6683+
00:02
-
-
+
00:48
-
+1
00:25
+1
04:15
-
-
+
00:33
-
+
04:40
-
-
13005032Moscow IPT - Kalinichenko61397-
+3
01:42
-
-
+
01:57
+15
03:26
-
-
+
01:05
+1
03:57
-
+1
04:30
-
-
14005030SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev)5562-
+
00:17
-
+2
01:06
+1
01:35
-7
-
-
+
02:22
+
03:02
-
-
-
-
15005021Saratov SU: Rybalko, Yarunina51203-
+4
02:40
-
+
04:35
+
04:20
+5
01:35
-
-
+1
03:33
-1
-4
-
-
-
16v005015* Moscow IPT: Sergunin4578-
-
-
-
-
-
+
01:20
+8
03:45
-
-
-
+1
00:46
+
00:47
-
17v005018(2)* South Ural SU: Petrov (2)4701+
02:07
-
-
-
-
-
+
04:07
-
-
+2
00:23
-
+2
03:44
-
-
18005038Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich4856-2
+10
01:28
-4
+
02:03
+4
02:42
-14
-
-
+
03:23
-
-
-
-
-
19v005028(2)* SPBSU: Dashku,Derkunsky,Kravchenko (2)4914-
-
-
+
00:02
+8
03:26
-
+3
02:24
-1
-
+3
04:42
-
-
-
-
20v005032* Moscow IPT - Kalinichenko332+
00:01
-
-
+
00:10
-
-
+
00:21
-
-
-
-
-
-
-
21v005014* Saratov SU: Petrov, Androsov384+1
01:00
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-
+
00:02
-
-
-
-
22v005012* Saratov SU: Kireev3181-
-
-
-
-
-
+
00:26
+2
01:54
-
-
+
00:01
-
-
-
23v005002* Volgograd STU: Nosov, Penskoy3496+
00:01
-
-
-
-
-
+
02:35
-2
-
-
+3
04:40
-
-
-
24005018South Ural SU: Petrov3528-
+3
00:53
-
+
02:28
-4
-22
-
-
+1
04:07
-
-
-
-
-
25005003SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy3588-4
+1
04:05
-
-6
+1
02:40
-
-
-
+1
02:03
-
-
-
-
-
26v005008* Saratov SU: Dalabaev3686+
03:14
-
+5
04:14
-
-
-
+2
01:38
-1
-
-
-
-
-
-
27v005023* TopLamers: Lapshin, Shmelev3855-
-
-
-
-
-
+
02:40
+1
03:44
-
-
-
-
-
+16
02:11
28005026SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov)31005-
+12
02:45
-
-
+3
04:52
-
-
-
+1
03:48
-
-
-
-
-
29v005003(2)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (2)22-
-
+
00:01
-
-
-2
+
00:01
-
-
-
-
-
-
-
30v005035(2)* Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova (2)23-
-
-
+
00:02
-
-1
-
-
-
+
00:01
-
-
-
-
30v005038(4)* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich (4)23+
00:02
-
+
00:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32v005030(3)* SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev) (3)222+
00:01
-
-
-
-
-
+1
00:01
-
-
-
-
-
-
-
33v005011(5)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (5)227-
-
-
-
-
-
+
00:01
-
-
+1
00:06
-
-
-
-
33v005011(2)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (2)227-
-
-
+
00:01
-
-
-
-
+
00:26
-
-
-
-
-
35v005008(3)* Saratov SU: Dalabaev (3)249-
-
-
-
-
-
-
+2
00:08
-
-
-
-
+
00:01
-9
36v005003* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy253+
00:52
-
-
+
00:01
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
37v005017(2)* Ural FU: Leskov (2)286-
-
-
-
-
-
-
+
01:25
-
-
+
00:01
-
-
-
38v005021* Saratov SU: Rybalko, Yarunina2137-
-
-
-
-
-
+
02:16
-2
-
+
00:01
-
-
-
-
39v005038(2)* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich (2)2139-
-
-
-
-
+3
00:09
+2
00:30
-
-
-
-
-
-
-
40v005036(3)* Saratov SU: Levshunov, Slutskiy (3)2143-
-
+
00:02
-
+6
00:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41v005004(2)* Kazan FU (2)2204+2
02:29
-
-
+
00:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42v005026(2)* SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov) (2)2206-
-
-
+
00:01
-
-
+6
01:25
-
-
-
-
-
-
-
43v005004* Kazan FU2254-
-
+8
01:12
-
-
-
-
-
+1
00:02
-
-
-
-
-
44005004Kazan FU2399-2
+3
01:10
-
-
+1
04:09
-
-
-
-
-
-1
-
-
-
45v005018* South Ural SU: Petrov2441-
-
-
-
+
02:12
+9
02:09
-
-
-
-
-
-
-
-
46v005025* NTU_KhPI: Mats, Stepatov2505-
-
-
+
03:34
-
-
+5
03:11
-
-
-
-3
-
-
-
47005027ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan2688-
+11
03:35
-
+
04:13
-1
-4
-
-
-
-
-
-
-
-
48v005005(5)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (5)11+
00:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48v005011(4)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (4)11-
-
-
-
-
+
00:01
-
-
-
-
-1
-
-
-
48v005021(2)* Saratov SU: Rybalko, Yarunina (2)11-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:01
-
-
48v005023(2)* TopLamers: Lapshin, Shmelev (2)11-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:01
-
48v005029(4)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (4)11-
-
-
+
00:01
-
-1
-
-
-2
-
-
-
-
-
48v005029(5)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (5)11-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:01
-
-
-
-
-
54v005003(3)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (3)12-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-
-
-
-
-
-
54v005005* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov12-
-
-1
-
-
-
+
00:02
-1
-
-
-
-9
-
-
54v005015(2)* Moscow IPT: Sergunin (2)12-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-4
54v005015(4)* Moscow IPT: Sergunin (4)12-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
54v005038* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich12-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-
-
59v005028* SPBSU: Dashku,Derkunsky,Kravchenko13-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:03
-
-
-
-
-
60v005029(3)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (3)19-
+
00:09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
61v005029* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov122-
-
-
-
-
+1
00:02
-
-
-
-
-
-
-
-
62v005011(7)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (7)125+1
00:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63v005012(3)* Saratov SU: Kireev (3)126-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+1
00:06
-
64v005029(2)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (2)133-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+1
00:13
-
-
65v005034* Chelyabinsk SU: Fomenko, Tregubenkov, Nedopyokin134-
-3
-
+
00:34
-
-
-11
-
-
-
-
-
-
-
66v005011* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev157-
+2
00:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67v005011(6)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (6)162-
-
+2
00:22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67v005036* Saratov SU: Levshunov, Slutskiy162-
+2
00:22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
69v005024* SPbSU: Izotova, Lysov167-
+2
00:27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70v005018(4)* South Ural SU: Petrov (4)172-
-
+3
00:12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71v005025(3)* NTU_KhPI: Mats, Stepatov (3)186-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+3
00:26
-
72005024SPbSU: Izotova, Lysov194-2
-28
-
-
-
-
-
-
+
01:34
-
-
-
-
-
73v005005(4)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (4)197-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+4
00:17
-
-
-
74v005005(2)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (2)1119-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+3
00:59
-
-
75v005008(4)* Saratov SU: Dalabaev (4)1130-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+4
00:50
76v005018(3)* South Ural SU: Petrov (3)1133-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+2
01:33
-
-
-
77005034Chelyabinsk SU: Fomenko, Tregubenkov, Nedopyokin1139-1
-3
-
-5
-
-
-
-
-
+
02:19
-
-
-
-
78005035Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova1148-
+
02:28
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79v005025(2)* NTU_KhPI: Mats, Stepatov (2)1193-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+4
01:53
-
-
-
80005028SPBSU: Dashku,Derkunsky,Kravchenko1221-
+4
02:21
-
-6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81v005017* Ural FU: Leskov1241-
-
-
-
-
-
+1
03:41
-4
-
-
-
-
-
-30
82005011NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev1257-
-7
-
-4
+1
03:57
-
-
-1
-
-
-1
-
-
-
83v005008(2)* Saratov SU: Dalabaev (2)1269-
-
-
-
-
-
-
-7
-
-
+1
04:09
-
-
-
84005036Saratov SU: Levshunov, Slutskiy1369-2
-29
-
-
-
-1
-
-
+4
04:49
-
-
-
-
-
85005029Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov00-
-10
-
-
-
-21
-
-
-
-
-
-
-
-
85005037Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich00-
-18
-
-
-6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005005(3)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (3)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-
-
85v005011(3)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (3)00-
-
-
-
-
-5
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005012(2)* Saratov SU: Kireev (2)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-8
-
85v005015(3)* Moscow IPT: Sergunin (3)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6
85v005026* SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov)00-
-
-
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005027* ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan00-
-
-
-
-
-25
-
-
-1
-
-
-
-
-
85v005030* SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev)00-
-
-
-
-
-6
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005030(2)* SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev) (2)00-
-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005034(2)* Chelyabinsk SU: Fomenko, Tregubenkov, Nedopyokin (2)00-
-
-
-
-
-
-8
-
-
-
-
-
-
-
85v005035* Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova00-
-
-
-
-
-2
-
-
-
-3
-
-
-
-
85v005035(3)* Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova (3)00-
-
-
-
-
-9
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005035(4)* Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova (4)00-
-
-
-
-
-3
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005035(5)* Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova (5)00-
-
-
-
-
-5
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005035(6)* Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova (6)00-
-
-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
85v005037* Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich00-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005037(2)* Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich (2)00-
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005038(3)* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich (3)00-5
-
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85v005040* SPBSU: Dashku,Derkunsky,Kravchenko 00-
-
-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-

Server time: 2016-08-10 17:03:38Online Contester Team © 2002 - 2015. All rights reserved.