Saratov State University :: Online Contester


::ranklist

Sazanka-2016, Contest 6

Final Standing
Rank:ID:Name:Solved:Penalty:ABCDEFGHIJKLMNO
1005019Saratov SU: Finutin Maxim111462+
00:16
+
00:43
+
00:57
+
04:04
-
+
01:18
+1
01:53
-
+1
05:09
+1
02:49
+
00:21
+
00:27
+2
04:45
-
-
2005038Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich111600+
00:40
+1
00:57
+
01:13
+2
02:05
-
+3
01:08
+1
02:46
-
+
04:58
+3
03:46
+
00:46
+
01:24
+
03:37
-
-
3005017Ural FU: Leskov111939+2
00:35
+4
01:39
+
01:32
+
04:33
+2
05:27
+1
03:02
+
03:55
-
-
+2
03:07
+
00:40
+
00:47
+
03:22
-
-
4005023TopLamers: Lapshin, Shmelev101455+
00:46
+2
01:21
+
01:39
+2
04:31
-
+1
02:00
+1
02:54
-1
-
+
01:28
+
01:08
+
00:26
+4
04:42
-
-
5005008Saratov SU: Dalabaev9917+1
00:29
+
00:39
+
01:04
-
-
+
01:26
+
01:59
-
-
+
02:54
+
00:44
+
00:52
+1
04:30
-
-
6005012Saratov SU: Kireev91069+
00:29
+
00:44
+
00:57
-
-
+1
01:43
+
03:57
-
-
+
04:26
+
01:19
+
01:49
+
02:05
-
-
7005014Saratov SU: Petrov, Androsov91402+
00:27
+1
00:46
+
00:57
-
-
+1
03:03
+2
04:03
-
-
+
04:47
+
01:07
+
01:23
+1
05:09
-
-
8005002Volgograd STU: Nosov, Penskoy91462+
00:35
+
01:36
+
02:12
+
05:26
-
+4
04:06
+1
01:11
-
-1
+1
04:46
+
01:08
+
01:22
-
-
-
9005010Saratov SU : Glazov91479+
00:31
+1
00:59
+
01:25
-
-
+
02:00
+5
03:29
-
-
+
04:56
+
01:36
+
01:43
+2
05:20
-
-
10005032Moscow IPT - Kalinichenko91622+1
00:40
+1
00:57
+
01:32
-
-
+3
01:57
+
03:32
-
-
+2
05:03
+
01:08
+
03:44
+2
05:29
-
-
11005015Moscow IPT: Sergunin91778+
00:49
+2
01:11
+
01:54
-
-
+6
04:02
+
03:31
-
-
+1
04:59
+
02:01
+
02:11
+2
05:20
-
-
12005018South Ural SU: Petrov81234+1
00:33
+
02:04
+
00:55
-
-
+
03:00
+3
04:29
-
-
-1
+
03:09
+
03:25
+1
01:19
-
-
13005005NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov7949+
00:30
+
01:12
+
01:25
-
-
+3
04:23
-6
-
-
-
+1
00:47
+1
01:10
+
04:42
-
-
14005011NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev71032+
00:41
+2
01:15
+
01:58
-
-
+
02:46
-5
-
-
-
+
00:56
+
02:52
+4
04:44
-
-
15005025NTU_KhPI: Mats, Stepatov71256+
00:42
+
01:30
+1
02:12
-
-
-
+
03:36
-
-
+14
05:27
+1
01:00
+1
00:49
-
-
-
16005030SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev)6765+
00:20
-1
+1
01:15
-
-
+3
01:51
-4
-
-
-
+
03:00
+
02:50
+
02:09
-
-
17005004Kazan FU6968+
01:08
+2
01:45
+
03:31
-
-
+2
03:54
-3
-
-
-
+2
01:04
+
02:46
-
-
-
18005036Saratov SU: Levshunov, Slutskiy61143+3
01:02
+
01:48
+
03:36
-
-
-
+2
05:00
-
-
-
+
02:00
+
03:57
-
-
-
19005021Saratov SU: Rybalko, Yarunina61399+5
03:25
+
00:58
+
04:23
-
-
+7
05:29
-
-
-
-
+
01:13
+2
03:11
-
-
-
20005003SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy5673+
01:50
+1
01:16
+3
03:47
-
-
-3
-6
-
-
-
+
01:02
+1
01:38
-
-
-
21005035Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova51124+3
03:21
+4
01:16
+
04:03
-
-
-2
-
-
-
-
+2
02:02
+1
04:42
-
-
-
22005027ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan41001+2
04:01
-3
+8
04:36
-
-
-4
-
-
-
-
+
00:16
+5
02:48
-
-
-
23005037Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich41073+5
03:45
+5
05:16
-
-
-
-
-
-
-
-
+1
01:56
+
03:16
-
-
-
24v005021* Saratov SU: Rybalko, Yarunina24-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-
+
00:02
-
-
-
-
-
25v005005* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov222-1
-
-
-
-
-
+1
00:01
-
-
+
00:01
-
-
-
-
-1
26v005029(5)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (5)265-
-
+
01:03
-
-
+
00:02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27v005021(2)* Saratov SU: Rybalko, Yarunina (2)2180-
-
-
-
-
-
+
00:01
-
-
-
-
-
+
02:59
-
-
28v005017* Ural FU: Leskov2219-
-
-
-
-
-
-
+1
02:54
+1
00:05
-
-
-
-
-
-
29v005012* Saratov SU: Kireev2231-
-
-
+4
01:01
-
-
-
-
+
01:30
-
-
-
-
-
-
30v005008* Saratov SU: Dalabaev2319-
-
-
+4
01:30
+
02:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31005029Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov2337-7
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
+1
02:00
+1
02:57
-
-
-
32v005018(4)* South Ural SU: Petrov (4)2387-
-
-2
+3
02:04
-
-
-
-1
+2
02:43
-
-
-
-
-
-
33005028SPBSU: Dashku,Derkunsky,Kravchenko2455+3
02:59
-11
-
-
-
-
-
-
-
-
+
03:36
-
-
-
-
34005024SPbSU: Izotova, Lysov2579+8
02:48
-11
-
-
-
-
-
-
-
-
+2
03:31
-
-
-
-
35v005005(2)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (2)11+
00:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
35v005005(9)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (9)11+
00:01
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
-
-
-
-
-
35v005015(5)* Moscow IPT: Sergunin (5)11-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:01
-
-
-
-
-
-
35v005023(2)* TopLamers: Lapshin, Shmelev (2)11-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:01
-
-
-
-
-
-
35v005026(2)* SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov) (2)11+
00:01
-8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40v005004(4)* Kazan FU (4)12-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-
-
-
-
-
40v005008(2)* Saratov SU: Dalabaev (2)12-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-
-
-
-
40v005034* Chelyabinsk SU: Fomenko, Tregubenkov, Nedopyokin12-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
-
-
-
-
43v005005(6)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (6)123-
-
+1
00:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
44v005004(7)* Kazan FU (7)128-
-
-
-
-
-
-
-1
-
+1
00:08
-
-
-
-
-
45v005015(3)* Moscow IPT: Sergunin (3)142-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-
-
+1
00:22
-
46v005005(3)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (3)143-
+2
00:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47v005005(13)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (13)145-
-
-
-
-
-
-
-
+2
00:05
-
-
-
-
-
-
48v005018(5)* South Ural SU: Petrov (5)146-
-
-
-
-
-
-
+1
00:26
-
-
-
-
-
-
-
49v005026(5)* SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov) (5)149-
+2
00:09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50v005005(7)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (7)151-
-
-
-
-
+2
00:11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51v005002(2)* Volgograd STU: Nosov, Penskoy (2)155-
-
-
-
-
-
-
+2
00:15
-
-
-
-
-
-
-
52v005004(6)* Kazan FU (6)161-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+2
00:21
-
-
52v005038(2)* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich (2)161-
-
-
-
+2
00:21
-
-
-10
-
-
-
-
-
-
-
54v005029(2)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (2)168-
+2
00:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55v005036(4)* Saratov SU: Levshunov, Slutskiy (4)185-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+3
00:25
-
-
56v005036(2)* Saratov SU: Levshunov, Slutskiy (2)189-
-
-
-
-
+2
00:49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57v005030* SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev)1103-
+
01:43
-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
58v005018* South Ural SU: Petrov1113-
-
-
-
-
-
-
-
-
+4
00:33
-
-
-
-
-
59v005027(2)* ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan (2)1126-
-
-
-
-
+5
00:26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60v005029* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov1133+1
01:53
-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61v005011* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev1159-
-
-
-
-
-
+6
00:39
-
-
-
-
-
-
-
-
62v005029(4)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (4)1163-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+7
00:23
-
-
63005026SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov)1179-8
-
-
-
-
-
-3
-
-
-
+
02:59
-
-
-
-
64000001Administrator1190-
-
+
03:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65v005005(12)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (12)1204+
03:24
-
-
-
-
-
-
-
-3
-
-
-
-
-
-
66v005023* TopLamers: Lapshin, Shmelev1297-
-
-
-
-
-
-
+7
02:37
-
-
-
-
-
-
-
67v005036* Saratov SU: Levshunov, Slutskiy1301-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
05:01
-
-
-
-
-
68v005004(3)* Kazan FU (3)1814-
-
-
-
-
-
-
+25
05:14
-
-4
-
-
-
-
-
69005034Chelyabinsk SU: Fomenko, Tregubenkov, Nedopyokin00-
-1
-
-
-
-5
-
-
-
-
-1
-
-
-
-
69v005002* Volgograd STU: Nosov, Penskoy00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
-
69v005003* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-
-
-
-
69v005003(2)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (2)00-
-
-
-
-
-5
-
-
-
-1
-
-
-
-
-
69v005003(3)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (3)00-
-
-
-
-
-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69v005003(4)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (4)00-
-
-
-
-
-4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69v005003(5)* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy (5)00-
-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69v005004* Kazan FU00-
-
-
-
-
-
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
69v005004(2)* Kazan FU (2)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
-
-
-
-
-
69v005004(5)* Kazan FU (5)00-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-1
-
-
69v005005(10)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (10)00-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
-
-
-
-
-
69v005005(11)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (11)00-
-
-
-
-
-
-
-
-12
-
-
-
-
-
-
69v005005(4)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (4)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
69v005005(5)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (5)00-
-
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69v005005(8)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (8)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
-
-
69v005015* Moscow IPT: Sergunin00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
69v005015(2)* Moscow IPT: Sergunin (2)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
69v005015(4)* Moscow IPT: Sergunin (4)00-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-
-
-
-
-
69v005018(2)* South Ural SU: Petrov (2)00-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-
-
-
-
-
-
69v005018(3)* South Ural SU: Petrov (3)00-
-
-
-
-
-
-
-11
-
-
-
-
-
-
-
69v005024* SPbSU: Izotova, Lysov00-
-39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69v005026* SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov)00-8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69v005026(3)* SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov) (3)00-
-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69v005026(4)* SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov) (4)00-
-8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69v005027* ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan00-
-
-
-
-
-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69v005029(3)* Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov (3)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
-
-
69v005036(3)* Saratov SU: Levshunov, Slutskiy (3)00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7
-
-
69v005038* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich00-
-
-
-
-
-
-
-6
-
-
-
-
-
-
-
69v005038(3)* Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich (3)00-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-

Server time: 2016-08-10 17:03:59Online Contester Team © 2002 - 2015. All rights reserved.