Saratov State University :: Online Contester


::ranklist

Sazanka-2016, Contest 8

Final Standing
Rank:ID:Name:Solved:Penalty:ABCDEFGHIJK
1005017Ural FU: Leskov111522+
00:21
+2
00:39
+5
04:30
+2
05:10
+
00:58
+
01:22
+
00:26
+
01:51
+
01:37
+1
02:53
+
02:15
2005015Moscow IPT: Sergunin101028+
00:34
+
01:04
+
04:03
-
+
00:45
+1
00:27
+
00:54
+
01:22
+1
02:02
+
02:57
+
02:20
3005019Saratov SU: Finutin Maxim101041+1
00:30
+
00:28
+1
02:50
-1
+
00:36
+
00:13
+2
00:50
+
01:27
+
01:02
+2
04:20
+
03:05
4005038Misis: Kodosov, Razumnuy, Piskevich9791+
00:19
+
01:04
-
-
+
00:12
+
00:35
+
00:43
+
01:44
+
00:28
+1
03:14
+1
04:12
5005025NTU_KhPI: Mats, Stepatov9904+3
00:23
+
00:36
-10
-
+
01:13
+
01:46
+1
00:16
+
01:37
+
02:22
+3
03:18
+
01:13
6005032Moscow IPT - Kalinichenko91071+
00:20
+
01:26
-
-
+
00:37
+
00:47
+
00:58
+
02:21
+
01:48
+1
04:25
+
04:49
7005008Saratov SU: Dalabaev91081+
00:32
+
00:49
-
-
+
00:55
+
00:25
+
01:03
+5
02:34
+
01:21
+
04:54
+2
03:08
8005014Saratov SU: Petrov, Androsov91159+
00:07
+
00:36
-
-
+
00:59
+1
01:29
+4
00:39
+
03:10
+2
02:04
+
04:25
+3
02:30
9005012Saratov SU: Kireev91227+3
00:40
+
00:14
-
-
+
01:22
+1
01:22
+4
01:50
+
02:36
+
02:17
+
04:29
+
02:57
10005002Volgograd STU: Nosov, Penskoy91262+
00:15
+1
00:52
-
+
05:19
+
01:20
+
01:28
+2
02:22
-11
+
01:44
+
02:07
+1
04:15
11005030SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev)8991+
00:55
+
01:19
-
-
+
00:18
+1
00:37
+1
01:36
+1
03:16
+
02:12
+
05:18
-1
12005023TopLamers: Lapshin, Shmelev81003+1
01:03
+1
00:28
-
-
+
01:58
+
02:10
+4
00:39
+
00:53
+
01:36
-
+4
04:36
13005010Saratov SU : Glazov81186+
00:28
+
00:40
-
-
+
00:46
+
00:18
+7
03:14
+5
03:09
+
01:38
-6
+4
04:13
14005036Saratov SU: Levshunov, Slutskiy7921+
01:52
+
01:28
-
-
+
02:11
+
02:41
+
01:31
+
04:10
+
01:28
-
-
15005018South Ural SU: Petrov71011+2
02:14
+
02:40
-
-
+
00:47
+
00:32
+
02:58
+3
04:31
+
01:29
-
-2
16005005NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov6668+
01:41
-
-
-
+
00:21
+
00:32
+2
01:29
+3
03:12
+2
01:33
-3
-1
17005011NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev6782+2
01:58
+2
04:27
-
-
+
00:36
+
01:24
+1
02:26
-8
+
00:31
-6
-
18005003SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy6912+
00:53
+1
01:52
-
-
+
01:11
+9
04:35
+
00:36
-
+
02:45
-
-4
19005021Saratov SU: Rybalko, Yarunina61059+3
05:02
+
02:02
-
-
+
00:30
+
01:13
+2
02:50
-
+
04:22
-
-
20005029Samara University: Murtazin, Grinina, Rykov61074+
00:50
+2
02:22
-
-
+
02:36
+
02:56
+3
01:44
-1
+1
05:26
-
-
21005037Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich51070+3
02:28
+1
03:51
-
-
+
02:25
+
03:09
+
04:37
-
-2
-
-
22005004Kazan FU51413+6
02:55
-2
-
-
+
01:12
+7
04:57
+3
03:19
-
+3
04:50
-
-
23005026SPB_SU::trivially(Musatyan, Smirnov)4568+
00:28
+
02:40
-
-
+1
04:36
-
+
01:24
-
-
-
-
24005027ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan3244+
00:40
+
01:33
-
-
-6
-
+1
01:31
-
-
-
-6
25005035Chelyabinsk SU: Voronin, Anfalov, Anfalova3607+
00:36
+
04:48
-
-
-
-8
+6
02:43
-
-
-
-
26005024SPbSU: Izotova, Lysov31180+17
04:01
+
02:27
-
-
-
-
+11
03:52
-3
-
-
-1
27v005018* South Ural SU: Petrov224-
-
-
-
-
-
-
-
-
+1
00:02
+
00:02
28v005036* Saratov SU: Levshunov, Slutskiy278-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
01:17
+
00:01
29v005005(2)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (2)297-
-
-
-
-
-
-
-
-
+2
00:56
+
00:01
30v005003* SPb SU: Engalych, Evseev, Rayskiy12-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
30v005021* Saratov SU: Rybalko, Yarunina12-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
00:02
32v005023(4)* TopLamers: Lapshin, Shmelev (4)122-
-
+1
00:02
-1
-
-
-
-
-
-
-
33v005005(3)* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov (3)124-
+1
00:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34v005023(5)* TopLamers: Lapshin, Shmelev (5)130-
-
-
+1
00:10
-
-
-
-
-
-
-
35v005002(3)* Volgograd STU: Nosov, Penskoy (3)132-
-
-
-
-
-
-
+1
00:12
-
-
-
36v005027* ICTIS SFEDU: Manych, Minasyan159-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+2
00:19
37v005011(2)* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev (2)161-
-
-
-
-
-
-
+2
00:21
-
-
-
38v005004* Kazan FU177-
+3
00:17
-
-
-
-
-
-1
-
-
-
39v005034* Chelyabinsk SU: Fomenko, Tregubenkov, Nedopyokin182-
-
-
-1
-
-
-
-
+1
01:02
-
-
40v005030* SUSU Solaris (Vasilenko, Evgenev)187-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+2
00:47
41v005025* NTU_KhPI: Mats, Stepatov1142-
-
+2
01:42
-
-
-
-
-
-
-
-
42v005023* TopLamers: Lapshin, Shmelev1164-
-
-
-
-
-
-
-
-
+7
00:24
-
43v005002* Volgograd STU: Nosov, Penskoy1368-
-
+3
05:08
-
-
-
-
-4
-
-
-
44005034Chelyabinsk SU: Fomenko, Tregubenkov, Nedopyokin1392-
-5
-
-
-1
-
+7
04:12
-1
-
-
-
45v005002(2)* Volgograd STU: Nosov, Penskoy (2)00-
-
-
-
-
-
-
-5
-
-
-
45v005005* NNSTU: Naumov, Sachkov, Rodionov00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
45v005011* NNSTU#2: Kazantaev, Tikhonov, Neimushchev00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
45v005019* Saratov SU: Finutin Maxim00-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
45v005023(2)* TopLamers: Lapshin, Shmelev (2)00-
-
-6
-
-
-
-
-
-
-
-
45v005023(3)* TopLamers: Lapshin, Shmelev (3)00-
-
-7
-
-
-
-
-
-
-
-
45v005037* Mordovia SU: Martynov, Kuznetsov, Stankevich00-
-
-
-
-
-
-
-
-6
-
-1

Server time: 2016-08-10 17:04:20Online Contester Team © 2002 - 2015. All rights reserved.